Predaj kávy široká nabídka kávy z celého světa

FAKTURÁCIA BEZ DPH NA EXPORT

Ako nakupovať bez DPH na export v EÚ:

podľa ZÁKONA Českej republiky z 1. apríla 2004 č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty.

Fakturácia bez dph na export NIE JE automatický proces!

1. Vykonajte registráciu v Eshope

2. Odošlite žiadosť s požiadavkou na fakturáciu bez dph na e-mail: info@predajkavy.sk spolu s kópiou Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty

Dodávateľ má právo overiť platnosť daňového identifikačného čísla (IČ DPH) a overiť, že s týmto údajom môže odberateľ nakladať

3. Po overení Vášho IČ DPH v systéme VIES a potvrdenie (Emailom) Vám bude nastavená k Vašej registrácii fakturácie bez DPH

4. Fakturácia bez DPH sa vzťahuje LEN k schválenej registráciu a na budúce objednávky

5. Po prihlásení na Eshope, v poslednom kroku objednávky bude cena bez DPH, ktorá bude účtovaná

6. Typy platieb:

Platba kartou alebo prevodom online - účtovaná čiastka je už bez dph

Platba prevodom vopred na účet - Výzva k platbe k uhradeniu je už bez dph

7. Len pre platcu dph

8. Vydané faktúry NEDÁ upravovať

9. DPH spätne nevraciame

10. Tovar zasielame iba do krajiny EÚ, kam bola vystavená faktúra